Prípad zákazníka

Zahraniční zákazníci navštevujú továreň, aby zadali objednávky

8.1
8.3
8.2

Xuzhou Zhuodin Glass Products Co., Ltd. navštívil zámorie, aby študoval

8
8.4